วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

National Games Result

ผลการแข่งขัน กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่43 ที่จ.นครราชสีมา

Flatland Best Run
1st : ตูน สุพรรณบุรี
2nd : นัท พิษณุโลก
3rd : บูม พิษณุโลก

Flatland Battle
1st  :  ตูน สุพรรณบุรี
2nd  :  บูม พิษณุโลก
3rd  :  ต่อ นครสวรรค์

Photo : Want What Rollya Phitsanulok 
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

Toon's new trick

ตูนซุ่มฝึกท่าใหม่ ตอนเก็บตัวซ้อมที่ Wood Ward (บินโหดจริงๆ)