วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2554

Control from 1 Chaing Mai

ขอบคุณวิดีโอคุณภาพระดับไฮเดฟของพี่หนึ่งเชียงใหม่ พร้อมลีลา DECADE ที่เป็นชุดวอร์มอัพเท่านั้น พี่หนึ่งกระซิบบอกเราว่า อีกไม่นานจะมีชุดใหญ่ เพราะนี่คือน้ำจิ้มเท่านั้น Yuppy

2 ความคิดเห็น: