วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2555

JUNGLE RIDER : Holiday 2012 + Bar and Fork live in Thailand

มาแล้ว JUNGLE RIDER 2012  Frame + Bar and Fork 4 สี 3 ไซส์ 
Black / Gold / Green / Purple
18" / 18.4" / 18.8"


1 ความคิดเห็น: