วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556

New parts in stock !!!

อะไหล่ชุดใหม่เข้ามาแล้ว

A Bad Thing : Bad Bar

A Bad Thing Peg

Jungle Rider Fork

Colony Pedal

Odyssey Pedal

Proper Front Hub

Tree Spocket 25 T (Splined)

Superstar Spocket 23T


Animal Grips

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น