วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556

How to Flatland # 5 - 6

How to Flatland # 5 ในนิตรยาสาร Race Bicycle Vol.35
Trick : Stream Roller
 
How to Flatland # 6 ในนิตรยาสาร Race Bicycle Vol.36
Trick : Funky Chicken


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น