วันจันทร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2557

RACE BICYCLE Vol.44 January 2014

How to Flatland # 14 ใน Race Bicycle Vol.44January 2014

Trick :
- Mega Spin
- Lardyard to switch Foot Lardyard to Lardyard
- Whiplash


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น