วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2559

1st Box of March !!!

อะไหล่ชุดเล็กๆกล่องแรกต้อนรับเดือนมีนาคม
Jungle Rider MK 9" Bar
Federal BBS Spocket 25T
Tree 4130 HT V2 Splined 25T
Tree Balsa Peg 1.375
Superstar Duty Rim (Black / Chrome)
Superstar Pimp Spocket 25T
Colony Spanish BB
Colony RX3 Rotary
Colony Transformer Brake Lever
Colony Rimtape
Snafu Astroglide Top Cable

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น