วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

Toon's new trick

ตูนซุ่มฝึกท่าใหม่ ตอนเก็บตัวซ้อมที่ Wood Ward (บินโหดจริงๆ)

Extra order from USA

อะไหล่ชุดพิเศษจากอเมริกา


Floor Flatland by Vijaifoon

VDO งานแข่ง Floor Flatland โดยทีมงาน Vijaifoon

Floor Flatland 2014 by X-Zaa

บรรยากาศงานแข่ง Floor Flatland ในรายการ X-Zaa