วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

KGB Soulrider Setup !!!

เฟรม Flatland ตัวล่าสุดของ KGB รุ่น "SOULRIDER"

Bike Check :

Frame : KGB Soulrider TT18.9"

Handle Bar : Jungle Rider MK Ultra 9" / ODI Grip / Double Control Barend&Gripstop
Fork : Jungle Rider  
Stem : Autum Flatstem 35mm. 
Seatpost : Thomson Elite
Seat : Autum Stay Hungry
Crank Set : Profile 160mm. TI Spindle / IGI Sweetspot Pedal
Sprocket : Tree Bicycle Splined 25T
Wheel Set
Front : Superstar Rim / Profile Mini Front Hub / Sequence Peg / A-Class 1.90
Rear : Superstar Rim / St.martin Frecoaster / DOM Peg / A-Class 1.75