วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

1 More Haro Flatland Master Frame Setup !!!

ประกอบตามมาติดๆอีกหนึ่งคันกับ Haro Flatland Master Frame จากทีมตลาดพลู

Bike Check :
Frame : Haro Flatland Master Frame TT19.5"
Fork : Enemy
Handle Bar : Jungle Rider 9" 
Barend : Double Control
Stem : S&M
Seat : Federal Fat Seat
Brakeset : Colony Brethren Brake / Colony Gyro / Dia-tech Lever 

Crank Set : Primo 165mm. / Pedal : VP
Sprocket : Haro Team Disc 25T / Chain : Izumi 
Wheel Set
Front : Skyway Mag Wheel / Autum Peg / Vee Tyre 1.85
Rear : Skyway Mag Wheel / Autum Peg / Vee Tyre 1.85 

วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

Ping's St.martin Foot Jam Bike Check !!!

Ping St.martin "Foot Jam" Bike Check

Bike Check :

Frame : St.Martin "Foot Jam"
Fork : St.Martin
Handle Bar : Quest BMX Bonsai9" / ODI Grip 
Barend : Double Control
Stem : Madera 36mm.
Seat : KHE / Seatpost : Odyssey Intac
Crank Set : Profile 145mm. / Pedal : Colony
Sprocket : Tree Bicycle 18T 
Wheel Set
Front : Odyssey Rim / G-Sport Hub / Jungle Rider Peg / G-Tyre 1.75
Rear : Odyssey Rim / Nankai Bamboo Frecoaster / Jungle Rider Peg / G-Tyre 1.75 

Haro Flatland Master Setup !!!

Haro Flatland Master Frame อีกหนึ่งคันของทีมตลาดพลู
รอบนี้พี่หนึ่ง ประกอบทันทีหลังจากรอมานาน สะใจสุดๆ
Bike Check :
Frame : Haro Flatland Master Frame TT19.5"
Fork : St.Martin
Handle Bar : Jungle Rider 9" / S&M Grip 
Barend : Double Control
Stem : S&M
Seat : Profile Slim / Profile Seatclamp
Crank Set : FEC 160mm.
Sprocket : Kink 25T 
Wheel Set
Front : Alienation Deviant Rim / Eclat Front Hub / Ares 88 Peg / G-Tyre 1.85
Rear : Alienation Deviant Rim / Taska Frecoaster / Ares 88 Peg / G-Tyre 1.85 


วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

Haro Set !!!

Haro Flatland Master Frame + Small parts !!!
Haro Flatland Master Frame
Haro Sprocket 25T
Odyssey Gyro Cable
Box Hex Lab Tyres 1.95
Snafu Gyro plate


วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

Fishbone "Rebel" Setup !!!

New Setup  Fishbone "Rebel"
Bike Check :
Frame : Fishbone "Rebel"
Fork : KHE Addict
Handle Bar : Heresy 9" / Flybikes Grip 
Barend&Gripstop : Double Control
Stem : Brickhouse
Seatpost : Deco
Seat : Heresy
Crank Set : Profile 160mm. TI Spindle 
Sprocket : Profile 20T / Chain : Izumi
Wheel Set
Front : Araya Super 7X Rim / Profile Mini Front Hub / Tree Peg / G-Tyre 1.85
Rear : Flybikes Rim / Nankai Bamboo Frecoaster / Tree Peg / G-Tyre 1.75 

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

FEC "EL CAMINO" Setup !!!

New Setup  Fareastcycle : Benjamin signature frame "El Camino"
Bike Check :
Frame : FEC "EL Camino"
Fork : FEC Turbo
Handle Bar : A Bad Thing / ODI Grip 
Barend&Gripstop : Double Control
Stem : S&M 
Seatpost : DK
Seatclamp : Federal

Seat : Autum Stay Hungry
Crank Set : Profile 160mm. TI Spindle
Sprocket : Colony 23T
Wheel Set
Front : Primo Rim / Proper Front Hub / Pegasus Double Control Peg / G-Tyre 1.75
Rear : Alienation Rim / FEC Frecoaster / Jungle Rider Peg / Vee Tyre 

FEC Parts

New parts from Fareastcycles
Benjamin signature frame "El Camino"
Yuki Ito siganture bar "N-Code