วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

FEC & IGI 2017 !!!

เปิดตัวโปรดักส์ใหม่ของปี 2017 จากค่าย Fareast Cycle (FEC) และ IGI แบบชุดเต็ม

TURBO Frame 18.8"

Mantis Handle Bar (Benjamin Hudson Signature)
Specs : Width 28" / Heigth 10" / Back Sweep 8" / Upsweep 3"


Turbo Fork

Turbo Crank

FEC 7075 Sprocket 20T & 25T

FEC Freecoaster 

IGI Microphone Peg & Extender 

IGI Sweet Spot Pedal 

FEC Wristband