วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554

Double Control @ St..Moritz

โชว์ BMX Flatland ของ Double Control ไม่ต้องอธิบายมาก จากรูปก็น่าจะเข้าใจ ว่าแต่ 2 รูปสุดท้ายนี้เกินหน้าเกินตาไปหน่อยนะ 


ระหว่างที่รอโชว์ว่างจัดก็เลยขอซะหน่อย4 ความคิดเห็น: