วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2554

Bike set up !!!

Chicky : Jungle Rider Set ( แฮนด์ยักษ์ ไม่มีการตัด )
Frame TT18.8+ Bar+ Fork
X : Holiday  TT18.4 !!!!
Golf : Holiday TT18.8 !!!!
WOW !!!

1 ความคิดเห็น: