วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2555

St.martin 2013 : Bike Check

เปิดตัว St.martin 2013 Footjam กับ Bike Check พร้อมกันทีเดียว 2 คัน
Thank you very much !!!

Mix Bike Check 

Frame : St.Martin 2013 AJ Footjam TT18.7
Handlebar :  AJ Bar 8.75"
Fork :  AJ Fork + Fork riser 0.5
Stem : Suelo
Headset :  Cult
Grip : United
Barend : Double Control
Gripstop : Double Control
Seat : KHE Watanabe
Seatpost : KHE
Seatclamp -
Crank : St.martin EVO Splined 155 mm
Spocket : St.martin EVO Splined 20 T
Chain : KMC
Pedal : Animal
BB :  Colony
Pegs :  St.martin EVO  <Front & Rear>
Break lever -
Break  -
Front Hub : Proper
Freecoaster : Taska U-Free
Rims : Proper< Front > KHE Big V< Rear >
Tires : Odyssey G 1.75 < Front >  Primo Comet < Rear >


Ping Bike Check

Frame : St.Martin 2013 AJ Footjam TT18.7
Handlebar :  S&M intrikat
Fork :  AJ Fork + Fork riser 1
Stem : Odyssey Flatware
Headset : Demolition
Grip : Tennis Tape
Barend : Rock product
Gripstop : Rock Product
Seat : Pivotal
Seatpost : Primo
Seatclamp -
Crank : St.martin EVO Splined 155 mm
Spocket : St.martin EVO Splined 20 T
Chain : KMC
Pedal : Colony
BB :  Colony
Pegs :  Rock Product Prototype <Front & Rear>
Break lever -
Break  -
Front Hub : Primo N4
Freecoaster :St.martin EVO
Rims : Kink < Front & Rear >
Tires : Odyssey G 1.75 < Front & Rear >

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น