วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2554

Map

วันนี้นัดเจอกันที่นี่ (หน้าลานพระบรมรูปทรงม้า) เสร็จแล้วก็ไปต่อกันที่ลาน กทม.เหมือนเดิม

1 ความคิดเห็น: