วันศุกร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2554

Mini Control "from hell"

มินิคอนโทรล 1.1 คราวนี้ลองดูคอมโบล้อหลังของหนูน้อยนรกแตก "Hell Boy" ดูบ้าง อุตส่าห์แพ็ครถขับสกู้ตเตอร์มาจาก กม.8 ร้ายไม่ใช่เล่น
From Hell ท่าไม้ตายจากนรก HAHAHAHA

5 ความคิดเห็น: