วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

Control in rain !!!

วันเสาร์ที่ผ่านมา ปิ๊งโชว์การควบคุมรถกลางสายฝน (ตกหนักมาก ฟ้าแลบตลอด+ไม่จบไม่กลับบ้าน)

1 ความคิดเห็น: