วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

Jungle Rider Frames


รายละเอียดของ เฟรม Jungle Rider ทั้ง2รุ่น GROUND TACTICS / HOLIDAY

FRAMES
GROUND TACTICS (FHT)
HOLIDAY (PHT)
Head Angle: 74.7
Seat Angle: 70
Top Tube & Chain Stay:
18.4″ & 12.8″ (weight: FHT 1750g, PHT 1850g)
18.8″ & 12.9″ (weight: FHT 1770g, PHT 1870g)
19.5″ & 13.5″ (weight: FHT 1910g, PHT 1990g)
FHT=Fully Heat Treated, PHT=Partly Heat Treated.SANKO TUBING.REMOVABLE MOUNTS
Colours
Holiday: Black, Purple, Neon Green & Orange.
GROUND TACTICS: Just Black only
http://junglerider.com/frames/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น